Comuna Smeeni

Bine aţi venit pe site-ul comunei Smeeni!

Sediu
 
Comuna Smeeni face parte din zona economică „Valea Călmăţuiului" şi este aşezată în zona de contact a Câmpiei Bărăganului de mijloc cu Câmpia Buzău - Călmăţui, de o parte şi de alta a râului cu acelaşi nume. Poziţia centrală pe care o ocupă în cadrul Câmpiei Buzăului oferă zonei Smeeni calitatea de adevărat centru de comandă în ideea dezvoltării unor proiecte de investiţii în agricultură, pe arii lărgite, ca suprafeţe terenuri.
 
Comuna Smeeni este aşezată în partea central-sudică a judeţului Buzău la o distanţă de 18 kilometri de municipiul de reşedinţă, subunitate a câmpiei Române şi are ca vecini comunele: Ţinteşti (Maxenu) şi Gălbinaşi (N) cu comuna Luciu (E), cu comunele Brădeanu şi Pogoanele (S) şi cu comunele Florica şi Gherăseni (V).

Cinci dintre satele sale - Bălaia, Smeeni, Moisica, Albeşti şi Călţuna - sunt situate în direcţia Călmăţuiului de o parte şi de alta a drumului naţional, DN 2C Costeşti-Smeeni-Slobozia. Celelalte sate - Udaţi-Mânzu şi Udaţi- Lucieni - sunt aşezate la câţiva kilometri de şoseaua principală. Până în secolul XX hotarele comunei erau artificiale, însemnate cu pietre şi muşuroaie sau prin drumuri vicinale şi de proprietate.

Din punct de vedere geologic, comuna este aşezată pe o unitate de platformă - platforma Moesică, care ocupă fundamentul actualei câmpii Române.