Economia

Primele schimburi economice făcute de oamenii locurilor, aşa cum ne arată şi registrele vamale din Braşov, din secolul al XVI-lea, reflectă cât se poate de clar faptul că aici, dintotdeauna a existat dorinţa de dezvoltare care este foarte cert, nu se poate face decât printr-o economie locală înfloritoare. Se vorbeşte chiar de priceperea oamenilor de aici care erau trimişi la Braşov să facă negoţ pentru domnie.
Mai apoi, documentele vremii arată sporadic în ce consta economia smeenilor. Cu siguranţă cea care a făcut ca în timp comuna să fie apreciată este agricultura şi creştrea animalelor. Primele date sigure ne parvin de la Basil Iorgulescu, cel care în lucrarea sa "Dicţionarul geografic, statistic şi economic al judeţu¬lui Buzău" arăta cât de dezvoltate erau localităţile comunei.
Dar toate acestea fac parte deja din istoria comunei Smeeni. Evenimentele produse în decembrie 1989 au avut, cum era de aşteptat, urmări şi asupra vieţii sociale, politice dar mai ales economi¬ce a oamenilor locurilor.
Până atunci cooperativele agricole de producţie care funcţionau în mai toate localităţile comunei reuşeau să absoarbă o mare parte a forţei de muncă.